Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

 

 

 

 

Prezenty na każdą okazję! 

zapisz się wypisz się

Survival, czyli szkoła przetrwania w warunkach ekstremalnych. Przeprawy przez bagna, budowanie obozowiska, czy zdobywanie pożywienia to tylko niektóre z rzeczy, których może się nauczyć Twój zespół. Na wyjeździe survivalowym pracownicy nauczą się także zdolności skutecznego działania, odpowiedzialności i mądrego podejmowania decyzji.

Dodatkowo proponujemy zajęcia o charakterze militarnym. Minowanie terenu, ostrzały wrogich pozycji i świetna zabawa. Ucząc się taktyki zwiększysz też swoje szanse w walkach paintballowych.

 

Survival

    * Budowa tratw - przeprawy przez mokradła, bagna, rzeki i jeziora
    * Nauka wiązania węzłów, rozpalania ognisk
    * Budowa bezpiecznego obozowiska, nocleg w szałasach
    * Konstruowanie noszy, udzielanie pierwszej pomocy, transport rannego w trudnych warunkach terenowych na lądzie i         w  wodzie
    * Samodzielne przygotowanie posiłków
    * Nauka poruszania się w różnego rodzaju uwarunkowaniach terenu (las, tereny podmokłe, góry)
    * Maskowanie siebie i sprzętu
    * Zdobywanie wody i pożywienia
    * Survival wodny (nauka przetrwania na wodzie w morskich tratwach ratunkowych)

Zajęcia militarne

    * Czarna taktyka czyli sposoby prowadzenia dziłań wojskowych, specjalnych policyjnych i antyterrorystycznych w 
       warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach. Obejmuje ona taktykę poruszania się oddziałów w korytarzach i
       pomieszczeniach, odbijanie zakładników, specjalistyczną broń i sprzęt.
    * Zielona taktyka czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za
       linie wroga i zasadzki. Szyki piechoty, działania nocne i piesze patrole
    * Wojskowy tor przeszkód ("małpi gaj")
    * Dostarczanie amunicji na przedni skraj pola walki (atrapy amunicji)
    * Nawiązywanie łączności telefnami polowymi, CB radiem, stacjami ukf
    * Strzelanie
    * Wykonywanie okopów i stanowisk ogniowych
    * Rozminowanie terenu, ustawianie grupy min
    * Desantowanie się jednostek specjalnych z wody na ląd za pomocą łodzi motorowej i pontonów


Zajęcia militarne, integracja wojskowa

    * Czytanie mapy, nauka posługiwania się busolą, kompasem, odnajdywanie kierunku północnego, określanie azymutu,  
       samodzielne sporządzanie szkiców terenu
    * Biegi i marsze na orientację, poruszanie się w terenie za pomocą skonstruowanych przez siebie map
    * Czytanie gwiazd
    * Podstawy morskiej nawigacji
    * Obliczanie odległości za pomocą parokroków

 
Orienteering

Orienteering to proste gry na orientację rozgrywane z reguły na zasadzie sprawnościowego wyścigu pomiędzy podgrupami. Uczestnicy tego typu zabaw mają w jak najszybszym tempie odnaleźć wszystkie przygotowane dla nich punkty kontrolne, a zwycięską jest ta drużyna, która dokona tego w najkrótszym czasie. Tego typu imprezy wykonywane są także nocą, kiedy to poza światłem elektrycznym jako dodatkową atrakcję wykorzystujemy światło chemiczne i urządzenia noktowizyjne.

Generalną zaletą charakteryzującą tego typu imprezy jest nauka orientacji w terenie i umiejętność sprawnego przemieszczania się w grupie.

Często dodatkiem do tego typu imprez są pojedyncze konkurencje ulokowane na punktach kontrolnych, które dodatkowo uatrakcyjniają całą zabawę.
 

Gry scenariuszowe
Są to jedne z najbardziej atrakcyjnych form spędzenia czasu. Uczestnicy, podzieleni na rywalizujące (lub współpracujące) ze sobą podgrupy, przemierzają określony obszar poszukując różnorodnych, wcześniej ustalonych zadań. Na uczestników czeka pełne spektrum konkurencji poczynając od alpinistyki, poprzez jazdę pojazdami mechanicznymi i strzelectwo, po loty poduszkowcami i autorskie konkurencje. Dodatkowo całość imprezy spięta jest scenariuszem łączącym poszczególne konkurencje w logiczną i spójną całość. Uczestnicy odnajdują kolejne konkurencje z użyciem map oraz systemów nawigacji satelitarnej, a żeby wszystko odbywało się sprawniej przemieszczają się nierzadko samochodami terenowymi, quadami, kajakami czy rowerami.

Różnorodność konkurencji, konieczność samodzielnego ich odnajdywania, ściśle określony scenariusz zabawy połączony z wykonywanymi konkurencjami oraz nietypowe sprzęty zmieniają tego typu imprezy w pełną tajemnic, niezapomnianą przygodę.


Gry terenowe konkurencje
Standardem jednak jest wykorzystywanie w nich sprzętów takich jak urządzenia GPS i mapy. Dodatkowo często znaleźć można na takich imprezach urządzenia nie opisane nigdzie indziej na tej stronie: mobilne tory przeszkód, wykrywacze metalu, systemy komunikacji radiowej pomiędzy uczestnikami. Ponadto, standardem pomagającym przemieszczać się pomiędzy kolejnymi punktami są samochody terenowe, quady i inne środki transportu zwiększające obszar działań grupy do setek kilometrów kwadratowych.

Różnorodność konkurencji stawia tego typu imprezy na czele pod względem ich atrakcyjności dla uczestników zabawy.

Bezpieczeństwo
Gry terenowe z racji na swój różnorodny charakter mogą potencjalnie nieść ze sobą niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem konkretnych konkurencji (szczegółowo opisanych przy każdej z nich).

Dodatkowo zabezpieczamy imprezy terenowe w następujący sposób:

    * każda grupa uczestników zabawy terenowej przemieszcza się wraz z instruktorem, którego zadaniem jest
       motywacja grupy, a w razie potrzeby pomoc merytoryczna i fizyczna
    * teren, na którym odbywają się imprezy jest znany trenerom przemieszczającym się z grupą
    * w przeciwieństwie do konkurencji zawsze mamy zgodę właścicieli terenów na wykonywanie imprezy na danym obszarze

 

ZAPRASZAMY!

imprezy integracyjne
imprezy integracyjne fun-ski.pl quady przyczepy24.pl skutery śnieżne funsail.pl barki.eu funsail.pl kampery.pl www.ciekaweprezenty.eu imprezy integracyjne imprezy integracyjne jachty24.pl funsail.pl